Oferujemy Państwu:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych (KH)
- prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (KPiR)
- pełna obsługa kadrowo-płacowa 
- wyprowadzanie zaległości
 
Współpraca z Naszymi Klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.
Świadczone przez Kancelarię Usług Księgowych MaderaFinanse usługi to:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych (KH)

 

- prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (KPiR)
w pełnym zakresie, czyli - 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, 
 • prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR, 
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT, 
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów, 
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS, 
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 

- pełna obsługa kadrowo-płacowa  w ramach której -

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji, 
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych, 
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS), 
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika, 
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, 
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych), 
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych, 
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, 
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A), 
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40, 
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

 

- prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

 • przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym
 • fundacje i stowarzyszenia
 • firmy transportowe i budowlane

 

- wyprowadzanie zaległości

     Copyrights MaderaFinanse - 2009Strona główna  |   Oferta  |   Cennik   |   Pożyteczne linki   |   Kontakt